Main Article Content

Abstract

In this article, the second half of the 19 century – the beginning of the 20 century, the cultural life of the Turkestan country is widely covered by the example of the educational system. Schools and madrassahs, which are considered part of traditional education, provide full information about the pedagogical process, providing detailed information on educational activities, software, the list of subjects to be taught, as well as textbooks. Also, the author studied the problems existing in the educational system of that period and analyzed the ways of their elimination.


In this regard, the role of representatives of the educational sphere in the society, the opportunities created for students and educators are mentioned, and the specific position of the educational system in the cultural life of society is widely covered.

Keywords

Turkestan culture schools madrasahs education upbringing

Article Details

How to Cite
[1]
Ziyaeva Dono Khamidovna 2020. The role of traditional education in the cultural life of turkestan: problems and reforms (Second half of 19 - beginning of 20 century). International Journal on Integrated Education. 2, 6 (Mar. 2020), 243-252. DOI:https://doi.org/10.31149/ijie.v2i6.175.

References

 1. ЎзР МДА И-1 жамғарма, 11-рўйхат, 1-йиғмажилд, 14-варақ.
 2. ЎзР МДА И-47 жамғарма, 1-рўйхат, 382-йиғмажилд, 8-варақ.
 3. ЎзР МДА И-47 жамғарма, 1-рўйхат, 926-йиғмажилд, 101-варақ.
 4. ЎзР МДА, 47 жамғарма 1-рўйхат, 955 йиғма жилд, 259-в.
 5. ЎзР МДА, И-1 жамғарма, 27-рўйхат, 1207-йигма жилд, 1-13-варақ.
 6. ЎзР МДА, И-1-жамғарма, 27-рўйхат, 1207-йигма жилд, 1-13-варақлар.
 7. ЎзР МДА, И-461-жамғарма, 1-рўйхат, 1720-йиғма жилд, в. 76.
 8. Abdullaev I. Eski maktabda xat-savod o‘rgatish. – Toshkent, 1961.
 9. Ayniy S. Asarlar. 1-jild. – Toshkent, 1963.
 10. Ayniy S. Asarlar. 5-tom. – Toshkent, 1965.
 11. Ayniy S. Asarlar. 6-tom. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1965.
 12. Ayniy S. Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar. – M., 1926. B. 31 va h.k.
 13. Bendrikov K. E. Ocherki po istorii narodnogo obrazovaniya v Turkestane 1865–1924 gg. Moskva: Nauka, 1960.
 14. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. Toshkent: Ma’naviyat, 1999.
 15. Behbudiy M. Til masalasi // Oyina. 1915. № 11, 12. B. 274-277, 306-311.
 16. Vamberi G. Puteshestvie po Sredney Azii. S. 179-181.
 17. Geyer I. I. Turkestan. Tashkent, 1909. S.25.
 18. Girshfeld G. Voenno-statisticheskoe opisanie Xivinskogo oazisa. CH. II. Tashkent, 1903. S. 137.
 19. Gramenitskiy S. Inorodcheskoe obrazovanie . 1900. №3
 20. Gramenitskiy S. Inorodcheskoe obrazovanie v Turkestanskom krae. 1900. №1
 21. Gramenitskiy S. Polojenie inorodcheskogo obrazovaniya v Sir’-Darinskoy oblasti. – Tashkent, 1916. S. 26-27;
 22. Dmitriev – Kavkazskiy L.E.. Po Sredney Azii. Zapiski xudojnika.– SPb., 1894. S. 70.
 23. Donish A. Navodir ul-vaqoe. – Toshkent, 1964. B. 58.
 24. Ziyaeva D. Rol gorodov i transformatsiya v torgovix svyazax Uzbekistana s Kitaem (2-polovina 19 – nachalo 20 vekov) // 1400th anniversary of Tang’s capital Chang’an (Belt and Road Initiative). Xi’an (CHINE) 2018. P. 212-215.\
 25. Ziyaeva D. Russkie duxovno-kulturnie i blagotvoritelnie obщestva v gorodax Turkestana. // Rossiysko-Uzbekistanskie svyazi v kontekste mnogovekovoy istoricheskoy retrospektivi. T. 2013. – S. 224–231.
 26. Ziyaeva D. Transformatsiya traditsionnoy gorodskoy ekonomiki Buxari v konse XIX – nachale XX vv. // Sentralnaya Aziya: chelovek, obщestvo i gosudarstvo. Rossiyskaya Akademiya nauk Institut vseobщey istorii. Moskva. 2013. Sbornik statey. S.225-234
 27. Ziyaeva D.Novovvedeniya v traditsionnom jilishe gorodskogo naseleniya Uzbekistana. / X Kongress etnologov i antropologov Rossii. Moskva. 2013. Seksiya 18. Gorodskaya kultura Sentralnoy Azii: Istoriya i sovremennost. S.110.
 28. Ziyaeva D.X. The environmental problems of the cities in contemporary Uzbekistan // The social history and anthropogenic landscape of the Syrdarya River Basin: Exploring an environmental Archive. Tashkent, 18–19 April 2016. – P. 23.
 29. Ziyaeva D.X. Intellektualnoe nasledie Uzbekistana XIX – nachala XX vv. v kontekste vzaimovliyaniya zapadnoy i traditsionnoy nauki // Istoriya i istoricheskaya pamyat: mejvuz. sb. nauch. tr. [pod red. A.V. Gladisheva.] – Vip.17. – Saratov: Sarat. gos. un-t, 2018. S.68-72.
 30. Ziyaeva D.X. Intellektualnoe nasledie Uzbekistana XIX – nachala XX vv. v kontekste vzaimovliyaniya zapadnoy i traditsionnoy nauki // Istoriya i istoricheskaya pamyat: mejvuz. sb. nauch. tr. / pod red. A.V. Gladisheva. – Saratov: Sarat. gos. un-t, 2018. – Vыp. 17. – S.68-72.
 31. Ziyaeva D.X. Intellektualnoe nasledie Uzbekistana v XIX-nachale XX vekov // 1-Forum gumanitarnix nauk “Velikaya Step”. International Turkic Academy. Astana, Kazaxstan. 2017.
 32. Ziyaeva D. Traditional medicine in Turkestan at the end of XIX-at the beginning of XX centuries // ESCAS-CESS joint conference, June 29–July 2, 2017, Bishkek, Kirgizstan
 33. Ziyaeva D. Written Sources of Intellectual Heriatage of Uzbekistan in 19th – 20th // Sivilizatsii velikogo shelkovogo puti iz proshlogo v buduщee: perspektivi estestvennix, obщestvennix, gumanitarnix nauk. P. 386-393.
 34. Ziyaeva D. Sovetskaya Politika “Natsionalizatsii” i “Raskulachivaniya” v Uzbekistane. // 100. yilinda sovyet ihtilali ve Türk dünyasi. ANQARA.189-197. s. 2018.
 35. Ziyaeva D.H. Education and culture in Tashkent. // Himalayan and Central Asian Studies (Uzbekistan Special). DEHLI. 2015.
 36. Ziyayeva D. Kh. The Sources on the History of Intellectual Heritage in Uzbekistan. // Halaqa: Islamic Education Journal 2(1), June 2018. P.117-123.
 37. Ziyayeva D.Kh. School of traditional historiography in Kharezm: history and features of development // Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Reviewed International Journal). Vol. 9 Issue 7, July 2019. P. 30-37.
 38. Ziyayeva D.X. Main arias of researches in the field of natural sciences in the XIX – early XX centuries // Multi disciplinary scientific journal “Archivarius” collection of scientific publications. Kiev 2019. P.24-32.
 39. Ismailov SH.SH. Narodnoe obrazovanie v Uzbekistane v konse XIX – nachale XX veka. Avtoref. dis. … kand. ist. nauk. Tashkent, 1981. S.15.
 40. Kari – Niyazov T.N. Ocherki istorii kulturы Sovetskogo O‘zbekistana. – M., 1955. S. 58.
 41. Kari – Niyazov T.N. Progressivnoe znachenie prisoedineniya Turkestana k Rossii. … S.65. (bu kitobdan asl manbani topish kerak)
 42. Kaufman K.P. Proekt vsepoddanneyshego otcheta general-ad’yutanta K.P. fon Kaufmana po grajdanskomu upravleniyu i ustroystvu v oblastyax turkestanskogo general-gubernatorstva. 7.XI.1867. – 25. III. 1881. (sost. P.I. Xomutov). SPb., 1885. VIII gl. otcheta perepechatana v kn.: Kaufman K.P. Nachalnoe narodnoe obrazovanie v Turkestanskom krae. 1881. SPb., 1910. S.437-438.
 43. Kerenskiy F.M. Medrese Turkestanskogo kraya // Turkestanskiy sbornik. Tom 418. Tashkent, 1907. S.25.
 44. Qosimov B. Milliy uyg‘onish. Toshkent, 2002. 20-21-bet.
 45. Qosimov B. Turkistonda jadid maktablari. – Toshkent, 2006
 46. Nazimov A. Qizlar tarbiyasi. Toshkent: “Kamalak”, 1994. 64-bet.;
 47. Nalivkin V. P. Chto dayot sredneaziatskaya musulmanskaya shkola. S. 240.
 48. Nalivkin V. P. Shkola u tuzemsev Sredney Azii.// Turkestanskie vedomosti.
 49. Niyoziy Rajabzoda. Ko‘rsatilgan asar ??? // Oyina. 1914, № 38.
 50. Oyina. 1914, № 12.
 51. Oyina. 1914. № 17.
 52. Oyina. 1914. № 38.
 53. Olimat ul-banot. Muosharat odobi. Toshkent: Mehnat, 1997. 32-bet.
 54. Ostroumov N. P. Islamovedenie // Vvedenie v kurs islamovedeniya. – Tashkent, 1914. S. 167.
 55. Ostroumov N. P. Musulmanskie maktabi i russko-tuzemnie shkoli v Turkestanskom krae // Turkestanskiy sbornik. T. 418. – Tashkent, 1908. S. 77.
 56. Ostroumov N. P. Chto delat s novometodnimi maktabami? // Turkestanskie vedemosti, 1909. №1.
 57. Ostroumov N. P. Chto delat s novometodnimi maktabami? // Turkestanskiy sbornik. T. 497. – Tashkent, 1909. S. 97-99.
 58. Pavlovskiy E.N. Ocherki Samarkandskoy oblasti. (S risunkami v tekste) // Turkestanskiy sbornik. T.554. Tashkent, 1915. S.53.
 59. T.XI Svoda zakonov. Otdelenie vtoroe. Ob upravlenii uchebnimi zavedeniyami v Turkestanskom krae. S.89.
 60. Turkestanskie vedomosti. 1878, № 16.
 61. Turkestanskie vedomosti. 1898, 8 avgusta, № 32.
 62. Turkestanskie vedomosti. 1898, 8 avgusta, № 32;
 63. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 10-jild, Toshkent: Davlat milliy nashriyoti, 2005. 384-bet.
 64. Fitrat A. Munozara // Sharq Yulduzi. 1997, № 1. B. 149;
 65. Fitrat A. Munozara // Sharq yulduzi. 1997. № 1. B. 128, 162.
 66. Fitrat A. Hindistonda bir farangi ila buxorolik mudarrisning jadidi maktablari xususida qilgan munozarasi // Tanlangan asarlar. – Toshkent, 2000. 1-jild. B. 255.
 67. Fitrat A.. Tanlangan asarlar. 4-jild. – Toshkent, 2006. B. 336.
 68. Fitrat A..Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent, ??? B. 57.
 69. Xanikov A. Opisanie Buxarskogo xanstva. – Sanktpeterburg’: v’ tipografii Imperatorskoy Akademii Nauk, 1843. S. 222.
 70. Xanikov A. Opisanie Buxarskogo xanstva. – SPb., 1848. S. 88.
 71. Xoroshxin A.P. Sbornik statey, kasayuщixsya Turkestanskogo kraya. SPb., 1876 S.91.
 72. www.islomqomusi.info